K R O N I K AVyhodnotenie výsledkov English Star – Súťaž v anglickom jazyku


ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Súťažilo 55 žiakov našej školy.

Naša škola v poradí najúspešnejších škôl z celého Slovenska sa umiestnila vďaka našim žiakom v English Star v prvej desiatke škôl na 9.mieste. Srdečne blahoželáme!

So zlatými medailami bolo úspešných 17 žiakov, ktorí dosiahli počet bodov nad 80 z celkového počtu 100.

Najlepšia žiačka Sára Kuzminová mala 96 bodov zo 100.

Vynikajúce výsledky. Gratulujeme!!!


1. a 2.ročník
1.miesto – Tamarka Baranová z 1.roč. so zlatou medailou
2.miesto – Karolínka Kostková z 2.A
3.miesto – Sofia Sabová z 1.roč.

3.ročník
1.miesto – Tamarka Blizmanová
2.miesto – Vaneska Veselá
3.miesto – Lucka Kurčíková

4.ročník
1.miesto – Peter Paľuš so zlatou medailou
2.miesto – Monika Schallerová
3.miesto – Natália Baranová

5. a 6.ročník
1.miesto – s najväčším počtom bodov na škole so zlatou medailou Sára Kuzminová zo 6.B
2.miesto – Tatiana Parobeková so zlatou medailou z 5.roč.
3.miesto – Terezka Rajnicová zo 6.B so zlatou medailou

7.ročník
1.miesto – Jakub Valach 7.C so zlatou medailou
2.miesto – Júlia Zliechovská 7.C so zlatou medailou
3.miesto – Samuel Sabo, Nina Šramatyová 7.C so zlatou medailou

8. a 9.ročník
1.miesto – Veronika Gurková 8.A so zlatou medailou a druhá s najväčším počtom bodov na škole
2.miesto – Terezka Ferenčuková z 8.A so zlatou medailou a tretia s najväčším počtom bodov na škole
3.miesto – Veronika Poliaková z 9.C so zlatou medailou


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS