K R O N I K A


Oslava s Klubom dôchodcov


Aj tento rok sme pripravili program pre členov Klubu dôchodcov na Sekieri. Ujom a tetám sme zaspievali , zatancovali a zarecitovali. Pobavili sme ich veselou scénkou a najstaršiu členku, ktorá má viac ako 90 rokov sme obdarili kvietkom. Oslavy sa zúčastnila aj pani primátorka Lenka Balkovičová.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS