K R O N I K A


Európsky deň jazykov


Každoročne sa 26. septembra slávi Európsky deň jazykov. Na našej škole sme tento rok pre žiakov pripravili tvorivo – aktivizujúcu činnosť, prostredníctvom ktorej spoznali cudzie jazyky, ktoré sa bežne na školách nevyučujú. Zároveň si uvedomili jazykovú a kultúrnu rozmanitosť sveta. Výsledkom sa stal Multijazykový slovník, ktorý je umiestnený na chodbách školy. Tohtoročnou témou sa vďaka zameraniu školy stal futbal. Do činnosti sa zapojili žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Aktivita sa im veľmi páčila a určite budeme v tejto tradícii pokračovať aj budúci rok.


Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JSHodina ruského jazyka inak


Deviataci, ktorí sa učia ruský jazyk spolu s Mgr. Ľ. Hradskou počas Európskeho týždňa jazykov 25.9.2015 navštívili Krajskú knižnicu v B. Bystrici. Mohli si prezrieť ponuku oddelenia slovanských kultúr, literatúru, časopisy. Pripravili pre nich aktivitu, naučili sa ďalšie nové slová. Ponuku knižnice určite niekedy v budúcnosti opäť využijeme.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS