K R O N I K ABeseda o vesmíre


26.januára zavítal medzi našich štvrtákov p.Peter Zbončák. Pracuje síce vo firme Klemo, ale vo voľnom čase sa venuje oblohe, hviezdam a planétam. Zaujímavo a pútavo doplnil učivo štvrtáckej prírodovedy. Ďakujeme!

ik


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS