K R O N I K ABeseda s Danušou Dragulovou-Faktorovou


V Krajskej knižnici vo Zvolene sa stále niečo deje. Deti zo 4.C boli pozvané na besedu so zvolenskou rodáčkou, úspešnou detskou spisovateľkou a vydavateľkou detských časopisov Danušou Dragulovou-Faktorovou. Teta knihovníčka nás poprosila aj o krátky program, tak sa naše deti predstavili pani spisovateľke s jej básničkami a nacvičili si aj pieseň z jej pera. Zapojili sa aj do výtvarnej výzdoby čitárne – maxiplagáty sa hodili k básničke o ročných obdobiach a na paneloch si deti našli svoje ilustrácie ku knihe Maxík a jeho kamaráti. Besedu začala teta spisovateľka rozhovorom s deťmi ako vzniká kniha. Keďže štvrtáci majú vo svojej čítanke hneď v jej úvode texty na túto tému, zapájali sa do debaty. Teta spisovateľka potom odpovedala na množstvo zvedavých otázok a nechýbala ani autogramiáda kníh a časopisov, ktoré si deti mohli kúpiť.

ik


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS