K R O N I K AExkurzia a výlet 3. ročník


Vlastivedná exkurzia Pustý hrad
Žiaci 3. ročníka ukončili júnový mesiac výstupom na Pustý hrad, kde sa oboznámili s jeho históriou a možnosťou budúcej prestavby zrúcanín. Nechýbala ani súťažná atmosféra pri hľadaní pustohradského pokladu.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Školský výlet Bystrianska jaskyňa
Na školskom výlete spoznávali krásu Nízkych Tatier. Navštívili Bystriansku jaskyňu a prostredníctvom pani sprievodkyne odhaľovali jej mnohé tajomstvá.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS