K R O N I K ASúťaž mladých zdravotníkov


Dňa 7. mája 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov Slovenského Červeného Kríža. Súťaž sa konala na Námestí SNP vo Zvolene. Našu školu reprezentovalo Družstvo mladých zdravotníkov I. stupňa, ktoré tvorili žiačky 4. ročníka: Barborka Šimková, Zoe Tothová, Veronika Stehlíková, Natálka Kružliaková a Viktorka Gazdíková. Žiačky súťažili v piatich disciplínach: vedomosti o Červenom kríži, zdravotnícke vedomosti, poznávanie liečivých rastlín, praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a resuscitácia. Pod vedením p. uč. Mgr. Veroniky Rafaelisovej sa dievčatá umiestnili spomedzi štrnástich družstiev na peknom 7. mieste. Blahoželáme!


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS