K R O N I K AZdravá škola


Aj v novembri sa žiaci našej školy mohli v rámci projektu Zdravá škola zapojiť do niekoľkých aktivít. Boli zamerané na zdravý život s našimi domácimi miláčikmi.
V termíne od 13.11- 25.11.2014 žiaci 4.-9. ročníka riešili úlohy v zábavnej osemsmerovke, v maľovanej tajničke a v doplňovačke. Všetky úlohy sa týkali života s domácimi zvieratami. Zábavnou formou sa poučili o tom, čo všetko naši domáci miláčikovia potrebujú. Všetci zapojení boli ocenení.
V utorok, 25.11.2014, sa o 14.hod. v 5.A triede konala beseda, na ktorú boli pozvaní žiaci 4.-9.ročníka. Jej úlohou bolo získať čo najviac informácií o tom , ako sa starať o zvieratká chované v bytoch a domoch, aké požiadavky musia byť splnené na to, aby boli šťastné.


zdravaskol

zdravasko2