K R O N I K AZA PULTOM


Žiaci 5.B a 6.C si počas troch hodín matematiky (od 25. do 27.11.2014) s p. uč. Švoňavcovou, p. Andrejkou Golianovou zo školského bufetu a s p. asistentkou Žofiou Stehlíkovou skúsili pracovnú dielňu na tému ZA PULTOM.

Po besede s milou pani predavačkou zo školského bufetu sa pustili do prípravy hry „ZA PULTOM“. Vyrobili si makety tovaru, nacemili ho, vyrobili si dodacie listy tovaru, pripravili obchodnícke pokladne, vyrobili peniaze, cenovky, navrhli predávacie pulty, rozdelili si v skupinách úlohy – predavač, pomocník predavača, dodávateľ tovaru, zákazníci, kontrolór. Snažili sa rôznymi spôsobmi spolupracovať – niekedy to išlo hladko, inokedy sa pesviedčali príliš hlasno, niekto zabudol doniesť pomôcky, iný ich zas vyrobil naviac, viacerí chceli byť predavačmi, či kontrolórmi a odúvali sa im líčka, keď sa im nesplnilo prianie. Niekto chcel v malom bufetíku aj kradnúť, niekto by rád nakupoval čokoľvek a sťažoval sa, že nemá dosť peňazí, no proste úžasné. Prešli tri dni a hodiny matematiky prebehli rýchlo. Uvedomili si, že usmievavá pani predavačka v školskom bufete musí byť nielen milá, ale že musí riešiť cez deň plno úloh, aby po obede, keď zatvára bufet mala z čoho zaplatiť náklady a zostalo jej na výplatu. Uvedomili si, že aj pred pultom musia byť zodpovední a milí zákazníci, že by mali vedieť rýchlo a dobre počítať peniažky a poďakovať sa za šikovnú a milú obsluhu, lebo už vedia, že byť za pultom – je náročné povolanie.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS