K R O N I K AVeľký deň predškoláka - ZÁPIS do 1.ročníka


V dňoch 5.a 6. februára prebehol aj na našej škole zápis budúcich prváčikov. Prišli veselí ale aj vystrašení , plní očakávania, čo od nich budú pani učiteľky vyžadovať. Na chodbe ich privítala múdra pani Sova so svojimi priateľkami. Deti dostali prvú úlohu- zložiť obrázok zvieratka. V triedach už na nich čakali pani učiteľky, s ktorými sa porozprávali, kreslili, počítali, spievali...V materských školách sa veľa naučili a preto boli veľmi šikovní. Po splnení všetkých úloh dostali pekný Pamätný list a darček.


Milí predškoláci, už sa na vás tešíme!

Štvrtok 5.2.2015


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JSPiatok 6.2.2015


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS