K R O N I K AVýstava záložiek


Každý z nás číta knihy, jeden rýchlejšie, jeden pomalšie. No ten, kto číta, potrebuje do knihy záložku. Tú si môže urobiť sám alebo si ju môže vymeniť so spolužiakom. No a preto sme si vymieňali záložky so spolužiakmi zo školy v Prakovciach prostredníctvom česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
Dnes 6. 11. sme si prezreli výstavku zo záložiek z Prakoviec. Oceňujeme, že taká malá škola vytvorila toľko krásnych a zaujímavých tvarov. Naši žiaci si ich so záujmom prezreli. Zvlášť sa im páčili rozprávkové motívy a niektoré techniky.
Chceme poďakovať všetkým zapojeným žiakom a učiteľom, ktorí tvorili záložky, ale aj žiakom 7. A triedy, ktorí pomohli s ich výstavkou. Zvlášť ďakujeme pani učiteľke Cimbovej, ktorá so žiakmi vytvorila najväčšie množstvo naozaj krásnych a nápaditých záložiek. Má na starosti aj ich rozdelenie do tried.

Vedúca školskej knižnice


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS