K R O N I K APRVÁCKE VYSVEDČENIE


Dňa 30.1.2015 nastal veľký deň pre našich prváčikov. Všetci sa tešili na svoje prvé vysvedčenie. Do školskej jedálne si deti pozvali rodičov, starých rodičov a súrodencov. Prítomným sa prihovorila pani riaditeľka. Deti všetkým predviedli, čo sa za I. polrok naučili. Zarecitovali, zaspievali, čítali a počítali. Svojimi výkonmi a známkami milo prekvapili svojich blízkych.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS