K R O N I K AVýstavka najzaujímavejších kníh zo ŠK


Naša školská knižnica vlastní mnoho pekných a hodnotných kníh. Preto si na konci Mesiaca knihy mohli žiaci pozrieť aspoň niektoré novšie tituly, ktoré knižnica každoročne dokupuje.
Žiakov zaujali knihy rozprávkové, ale aj o zvieratkách. Veľmi obľúbené sú encyklopédie – o krásach prírody, o najkrajších ľudských výtvoroch, ale aj o človeku
Veríme, že sa vám niektoré knihy zapáčili. Tak si pozri výstavku a požičaj knihu!


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS