K R O N I K A



Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Všetkovedko
v školskom roku 2014/2015



Do súťaže Všetkovedko sa v tomto školskom roku prihlásilo 45 detí - 13 druhákov, 18 tretiakov,11 štvrtákov a 3 piataci. TitulVŠETKOVEDKO získalo 10 najmúdrejších žiakov z našej školy

2.ročník – súťažilo 3 946 detí
1.Jakub Gondáš 2.C (29. miesto)
2.Sabína Tureková 2.C (29.miesto)

3.ročník – súťažilo 2 629 detí
3.Ján Badinka 3.C (14. miesto)
4.Jakub Murín 3.B (25. miesto)
5.Alexandra Zapletalová 3. A (27. miesto)
6.Barbora Vajdová 3C (29. miesto)
7.Matúš Králik 3.C (29. miesto)
8.Sofia Hrtánková 3.C (36.miesto)
9.Martin Rogožník 3.A (36.miesto)

4.ročník- súťažilo 3 109 detí

5.ročník – súťažilo 1 507 detí
10.Michal Gondáš 5.A (33.miesto)

Ostatní žiaci získali titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ.
Žiaci boli ocenení diplomami a všetkovedkovskými darčekmi spolu pri odovzdávaní odpisov vysvedčení za I.polrok 30.1.2015.Blahoželám!


foto

foto

Koordinátor súťaže: Mgr. Drahomíra Peťková