K R O N I K APredvianočný čas


Advent je obdobie, na ktorý sa najviac tešia deti. Tak je to aj na našej škole. Vyzdobili sme si nástenky, okná a v triedach sa rozsvietili stromčeky. Čakali sme na Mikuláša, ktorý prišiel v piatok 5.12. Nebol sám, spolu s čertom a anjelom rozdával deťom darčeky. Z tried sa ozýval spev, smiech, aj krik, lebo čert bol naozaj strašidelný.


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS


Ako nám ubúdali okienka z adventných kalendárov, blížil sa deň, na ktorý sme sa dlho tešili. V utorok 16.12. sa všetky deti z prvého a druhého ročníka stretli v školskej jedálni na diskotéke. Prvé tóny roztancovali dievčatá aj chlapcov. Tanec striedal program a občerstvenie. Na záver sme si spolu zaspievali pieseň Tichá noc.


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS