K R O N I K AVianoce a papkanie


Na besede s tetou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva p.Gondášovou 4.12. sme sa my, tretiaci, dozvedeli, že aj Vianoce sa dajú prežiť zdravo. Nesmieme zabúdať, že pyramídu zdravia nemáme postaviť „na hlavu“ a hlavnou potravou detí cez Vianoce nebudú sladkosti. Máme si dopriať aj veľa ovocia, ale hlavne môžeme všetko ešte zachrániť pohybom – veľa športu, vychádzky, otužovanie. Aj keď v televízii je veľmi veľa detských programov, rodičia by mali pre nás rozumne vyberať leňošenie pri TV alebo počítači, či nachystať nejakú knihu. Mali by sme sa riadiť heslom „aj dobrého veľa škodí“ alebo „všetko s mierou“. A do školy sa vrátime zdraví a oddýchnutí.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS