K R O N I K A



Útulkáči



6.11. sme znova navštívili KS Zvolen – psí útulok na Balkáne. Pre niektorých prvá návšteva plná dojmov. Vyvenčili sme psíkov, prebehli sa s nimi pozdĺž Hrona, narobili si super fotky a pripomenuli si, že i zviera je živý tvor a cíti, vníma, túži po láske, po domove. Návštevou útulku sme nadviazali na environmentálnu výchovu a výchovu k humanizmu. Pripomíname si takto, že vážiť si treba každého živého tvora. Ale hlavne, že mať domáce zvieratko je o zodpovednosti a povinnostiach. Psi boli prítulné a veľmi vďačné, určite sa sem ešte vrátime.

foto1     foto2     foto3     foto9

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9