K R O N I K ANa triednických hodinách v 5.C


Marec je mesiacom kníh a čítania. V našej triede sme sa rozhodli túto tému rozobrať hneď na dvoch triednických hodinách. Na prvej sme prezentovali svoje obľúbené knihy a literárnych hrdinov. Zisťovali sme kto číta, čo čítame, aké žánre sa nám páčia. Po diskusii sme si vypočuli príbeh. Vybrali sme si príhodu o Múdrom Maťovi, jeho putovaní svetom a hľadaním múdrosti.

Počas druhej triednickej hodiny sme mali návštevu.. Navštívili nás literárne postavy z obľúbených kníh našich žiakov. Žiaci sa mali prezliecť za literárnu postavu podľa vlastného výberu. Niektoré postavy boli rozprávkové, niektoré z príbehov o deťoch, mladých ľuďoch.

Veselá akcia rozoberajúca záujmy našich detí mala u žiakov úspech, plus i takto sa je možné deťom priblížiť a dozvedieť sa o nich a o ich záujmoch viac.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS