K R O N I K AŠtúrov Zvolen


Súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen - sa konala 23. apríla. V II. kategórii súťažia žiaci 4.-6. roč., tento rok bez štvrtákov. Ide o najnáročnejšiu súťaž, veď prečítať text, zreprodukovať ho, dotvoriť a ešte aj prednášať môžu naozaj len tí najlepší.
Tento rok sa v II. kategórii víťazom stala Simonka Oláhová zo 6.A, 2. miesto obsadila Alexandra Vranová z 5. A a 3. miesto Michaela Hanesová z 5. B triedy.
Z III. kategórie postupuje Michaela Brodnianska. Vytvoriť zaujímavú slohovú prácu za 15 minút, predniesť ju a ešte mať pripravenú prácu, ktorú tiež prednášame , je náročné. Napriek tomu nás mrzí, že zástupcov vyšších ročníkov bolo tak málo.

Gratulujeme a obom víťazkám želáme úspech v okresnom kole.

foto