K R O N I K AHodina so Štúrom


Vo štvrtok 28. mája žiačky 7. C triedy Dominika Gondášová, Zuzana Mullerová a Monika Ratkovská spolu s vedúcou knižnice pripravili pre mladších spolužiakov z 5. C Hodinu so Štúrom. Okrem prezentácie, v ktorej si stručne priblížili osobnosť Štúra ako jazykovedca, učiteľa, básnika, novinára a poslanca na Uhorskom sneme za mesto Zvolen, sa zamerali na Štúra – človeka. Dozvedeli sme sa o jeho zvykoch, o tom, čo mal a čo nemal rád, kde rád chodil, o jeho láskach a aj o jeho potomkoch. Žiaci si robili počas hodiny zápisky a v záverečnom zhrnutí ich prezentovali. Môžeme konštatovať, že piataci si pamätali o Štúrovi naozaj veľa.
Dostali na záver aj úlohu: Prečítať si v parku nápis na buste Ľ. Štúra.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS