K R O N I K ACeloslovenská výtvarná súťaž - Tento strom sa mi páči


V roku 2015 RV Slovenského zväzu záhradkárov vyhlásil výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojilo 1222 žiakov so svojimi výtvarnými prácami. Odborná hodnotiaca porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára vybrala na uvedenú tému 45 výtvarných prác.
Vybrané práce boli prezentované v expozícii SZZ na veľtrhu Záhradkár 2015 v Trenčíne a ešte budú vystavené na poľnohospodárskom veľtrhu Agrokoplex v Nitre a na výstave Záhrada v Trenčíne.
Z našej školy bola vybraná práca autora: Kategória C - Ema Prostináková


GRATULUJEME !


foto1