K R O N I K ASprávaj sa zodpovedne


Dňa 19. a 20.3.2015 žiaci 5.A, 5.B a 5.C tried privítali medzi sebou opäť inšp. Jozefa Michalíka z Mestskej polície PZ SR vo Zvolene. Pozvala ho koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská, aby im vysvetlil, odkedy sú za svoje správanie sa zodpovední, ako by sa mali správať v súlade so zákonmi SR , školského poriadku na verejnosti, v škole. Besedovali na tému "Správaj sa zodpovedne". Žiaci sa na besedu s ním tešili a boli zvedaví. V minulom školskom roku sa už stretli na dopravnej výchove na dopravnom ihrisku. Jeho príjemné vystupovanie, odborný výklad, príklady zo života vzbudili u žiakov veľký rešpekt. Beseda žiakov zaujala, dostali odpovede na všetky svoje zvedavé otázky. Tešíme sa na podobné stretnutia v budúcnosti.


Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS