K R O N I K ANa čo slúži výkladový slovník


Dnes 25.2.2015 zažili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zaujímavú hodinu. Navštívil nás Mgr. Martin Škarba, ktorý pracuje s cudzojazyčnou literatúrou. Prostredníctvom rôznych, veku primeraných aktivít, naši žiaci zisťovali, na čo slúži výkladový slovník. V skupinkách, či samostatne súťažili a riešili úlohy s použitím týchto slovníčkov. Hravou formou si osvojili nové zručnosti a spestrili štúdium. Ďakujeme za spoluprácu.


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS