K R O N I K ASlávik Slovenska 2015 - okresné kolo


V ľudových piesňach je krása ukrytá, sú klenotom každého národa.


Na okresnom kole 25. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2015 dňa 7. mája 2015 našu školu reprezentovali v troch súťažných kategóriách najlepšie "sláviky" našej školy: Michal Vilhanček (2.B), Martin Felix (5.A) a Marek Uhrin (8.A).

Ich krásny a precítený spev priniesol porota ocenila nasledovne:
I. miesto v II. kategórii - Martin Felix - bude nás reprezentovať na krajskom kole Slávik 2015
III. miesto v III. kategórii - Marek Uhrin

Víťazných slávikov pripravovala Mgr. Ľ. Hradská.


Srdečne blahoželáme!

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

martin      marek