K R O N I K ASlávik Slovenska 2015


Aj v tomto školskom roku zazneli krásne ľudové piesne v školskom kole súťaže Slávik Slovenska 2015. Uskutočnilo sa 26.3.2015, svoje obľúbené ľudové piesne prišlo zaspievať 24 spevákov v troch súťažných kategóriách. Víťazi nás budú reprezentovať na obvodnom kole. Blahoželáme!

I. kategória, 1. – 3.roč.

I. miesto: Michal Vilhanček
II. miesto: Nikola Farbiaková
III.miesto: Patrícia Rúžeková
III. miesto: Monika Schallerová

I. kategória, 4. – 6.roč.

I. miesto: Martin Felix
II.miesto: Terézia Richtrová
III.miesto: Patrik Gajdoš
III.miesto: Peter Kováčik

II. kategória, 7. – 9.roč.

I. miesto: Marek Uhrin


1

2

3    4