K R O N I K AOlympiáda v slovenskom jazyku a literatúre


6.11.2014 si naši ôsmaci a deviataci mohli zmerať sily v školskom kole Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. Každý z nich preukázal svoje vedomosti v písomnom teste, vytvoril rozprávanie na zadanú tému . V tretej časti si všetci účastníci súťaže overili rétorické schopnosti pri tvorbe a prednesení slávnostného príhovoru.
Mnohé výkony boli hodné ocenení, no porota napokon vybrala najlepších. Na prvom mieste sa umiestnila Andrea Kaššová z 9.B, na druhom mieste skončil Filip Rojík z 9.B a na treťom mieste bola ocenená Barbora Martinská z 9.A.
Všetkým účastníkom ďakujeme za svedomitú prácu a umiestneným srdečne blahoželáme!


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS