K R O N I K AŠampiónka z 5.C


V škole nenápadné dievča, v bazéne šampiónka. Blahoželáme žiačke 5.C triedy Ľubomíre Sopkovej!
Na Majstrovstvách Slovenska v plávaní v kategórii E – deti od 9 do 11 rokov, ročníky 2004 a 2005, získala 2 zlaté a 3 strieborné medaily. Trénuje v klube Careta. Svojou odhodlanosťou a bojovným duchom môže byť vzorom pre mnoho mladých ľudí. Venovať sa vo svojom voľnom čase športu a to na takejto úrovni, je prejavom obdivuhodnej vytrvalosti. Tešíme sa z jej úspechu a želáme veľa zdaru pri dosahovaní ďalších.foto1

foto2