K R O N I K AС Новым 2015 Годом, с новым счастьем!


Vianoce, najkrajšie sviatky v roku! Na hodinách ruského jazyka sme sa rozprávali o ruských sviatkoch a tradíciách v zime, o vítaní nového roku, Vianociach, Dedovi Mrázovi. Naučili sme sa zablahoželať k Novému roku. Pozreli sme si ruské rozprávky a mali sme radosť, že i keď máme len dve hodiny v rozvrhu, rozumeli sme už mnohým slovám. Napísali sme svoje želania a vyzdobili sme si nimi nástenku.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS