K R O N I K APYTAGORIÁDA - okresné kolo


V dňoch 16. a 17. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Aj naša škola mala zastúpenie v tejto súťaži. Ďakujeme všetkým, ktorí nás reprezentovali.
Blahoželáme úspešným riešiteľom:
4. ročník
4. miesto Sára Podhradská - 4. B trieda
8. ročník
3. miesto Jozef Koleda – 8. A trieda
4. miesto Marek Uhrin - 8. A trieda
7. miesto Marianna Felixová – 8. A trieda


pytagoriada