K R O N I K AProjekt Educate Slovakia
Týždeň priateľstva


Termín: 2. -6. február 2015-02-15

Už po štvrtýkrát sa v termíne od 2.februára - 6. februára 2015 na našej základnej škole v rámci týždňa priateľstva uskutočnil medzinárodný multikultúrny projekt Educate Slovakia opäť pod záštitou Študentskej agentúry AIESEC v Banskej Bystrici. Tak ako po minulé roky, aj tentokrát boli u nás na hosťovaní počas štyroch dní stážisti z rôznych kútov sveta, aby nám predstavili svoju krajinu, zvyky a tradície.
Naši noví priatelia Sheyla, Jay, Antonella a Peace k nám pricestovali z Indonézie, Taiwanu, Talianska a Turecka. Prostredníctvom pripravených prezentácií sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o krajinách, tradíciách , ale aj niečo z ich každodenného života. Dozvedeli sme sa ako sa študuje v Taiwane, čo je charakteristické pre turecký národ, prečo ženy islamského vierovyznania nosia na hlavách šatky - hijab, prečo sa pizza Margherita volá Margherita a mnoho ďalších zaujímavostí. Nielen my sme spoznávali, ale aj naši hostia mali možnosť vďaka naším žiakom dozvedieť sa zaujímavosti o našej krajine a miestach, ktoré by počas pobytu na Slovensku mali určite navštíviť. Žiaci nám dokázali, že anglický jazyk ovládajú na dobrej úrovni, najmä starší žiaci nemali problém s komunikáciou.
Stretnutie sa s našimi inonárodnými priateľmi žiaci opäť hodnotili pozitívne. Tak ako po minulé roky, aj tentokrát určite vznikli medzi lektormi a žiakmi nové priateľstvá.

Zodpovedný: V. Lacková


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS