K R O N I K APrevencia závislostí


O tom, že prevencia na našej škole nie je iba pojem a prázdne slová, svedčia aktivity, ktoré sa uskutočnili od septembra v tomto školskom roku. Svoje „Stop drogám“ vyjadrili žiaci vo svojich prácach na jednotlivých predmetoch formou diskusií, projektov, výtvarných prác, súťažných kvízov, relácií v školskom rozhlase, prácou preer aktivistiek, násteniek.
Koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská opäť medzi žiakov pozvala odborníkov z oblasti psychológie a PZ SR.
Školská psychologička Mgr. Z. Mareková vysvetlila piatakom ako škodí fajčenie, šiestaci sa dozvedeli ako škodí alkohol. Siedmaci sa zúčastnili na Detskej konferencii „Križovatky šťastia“ na ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene. Tu sme získali aj ocenenia za literárnu tvorbu: 2. miesto - Monika Jarná (8.C) a cenu poroty - Beáta Slováková (8.C).
Naša škola dlhodobo úspešne spolupracuje s PZ SR. Medzi ôsmakov a deviatakov prišli príslušníci PZ SR, aby v besedách „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ a „Kriminalita mladistvých“ vysvetlili žiakom aké problémy čakajú tých, ktorí porušia zákony Slovenskej republiky. Privítali sme u nás inšp. J. Michalíka z Mestskej polície vo Zvolene, Mgr. npor. L. Lietavu z Okresného oddelenia PZ SR vo Zvolene a nstržm. Zuzanu Huliakovú z Obvodného oddelenia PZ SR vo Zvolene. Ich slová, odbornosť a príjemné vystupovanie sa stretli s veľkým záujmom ich poslucháčov. Žiaci dostali odpovede aj na svoje otázky, týkajúce sa práce polície. V aktivitách budeme aj naďalej pokračovať.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS