K R O N I K APoruchy príjmu potravy


Dňa 13.4.2015 sa dievčatá 7. ročníkov porozprávali so psychologičkou Mgr. Z. Marekovou na veľmi zaujímavej besede v rámci prevencie spojenej s prezentáciou, videom. Poruchy príjmu potravy nie sú o štíhlosti, ale o vážnych zdravotných problémoch. Bulímia a anorexia sú problémy mnohých mladých dievčat, s čím súvisia aj zdravotné riziká, ktoré môžu končiť nielen depresiami, či inými vážnymi zdravotnými problémami ale až smrťou, samovraždou. Poruchy týchto chorôb sa môžu prelínať, striedať. Sú treťou najčastejšou chorobou u dospievajúcej mládeže. Porozprávali sa aj o tom, ako sa menil ideál krásy ženského tela v dejinách. Dozvedeli sa, kde hľadať pomoc v prípade problémov.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS