K R O N I K AZa históriou počítačov


Vedeli ste, že internet k nám na Slovensko prišiel len začiatkom 75-tych rokov? Naozaj! Nie je tu od nepamäti, ako by si mnohí mohli myslieť! A tu u nás vo Zvolene žije jeden z jeho zakladateľov. Dokonca do našej školy chodia jeho 2 dcéry - Sonička a Barborka Vajdové. Keď sme sa to dozvedeli, hneď sme ho pozvali k nám na besedu. Bolo to naozaj zaujímavé a poučné. Mal pre nás zaujímavú prezentáciu s množstvom fotografií. Okrem toho nám doniesol aj "mozog" počítača. Rozobrali sme ho ako nič a čudovali sme sa, čo v sebe skrýva. Tešíme sa na nové stretnutia, pretože Ing. Ján Vajda nám to prisľúbil..


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS