K R O N I K AŽiacky parlament


25. marca 2015 sa členovia žiackeho parlamentu zúčastnili vzdelávania na tému „Ľudské práva“ pod vedením lektorky Mgr. Aleny Ostrihoňovej - riaditeľky SCVČ Heuréka . Asistentkami boli i žiačky našej školy peer - aktivistky Michaela Majerová, Barbora Šnircová, Lujza Rusková.
Formou aktivít, kde prezentovali svoje názory, postoje, záujmy, rozvíjali komunikáciu, sebapoznávanie, získali informácie a poznatky o ľudských právach a právach dieťaťa, ktoré potom využili pri riešení modelových situácií.
Všetci členovia žiackeho parlamentu veľmi pozitívne hodnotili túto formu vzdelávania.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS