K R O N I K AOvocie a zelenina, ktorú mám rád


Slovenský zväz záhradkárov vyhlásilo pod týmto názvom v tomto školskom roku I. ročník výtvarnej súťaže. Keďže všetci máme ovocie a zeleninu radi, zapojili sme sa do tejto súťaže a žiaci našej školy Richard Gazdík, zo 7.C a Marek Masaryk zo 6.A svojimi výtvarnými prácami zaujali porotu a ich práce boli ocenené vecnými cenami a bol im udelený diplom.

Blahoželáme!


obr1

obr2

obr4    obr5