K R O N I K AOchranárske združenia


19.3. sa piataci a šiestaci stretli na besede o enviromentálnych a komunitných organizáciách, ktoré pôsobia v okolí Zvolena. Dozvedeli sa veľa nového o význame a posolstve ochranárskych organizácií, aj o tom, ktoré z nich pôsobia nielen vo svete, ale aj v našom okolí.
Súčasťou besedy bol návrh vlastnej ochranárskej organizácie a jej loga. Všetky práce sme uverejnili na nástenke Zdravej školy.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS