K R O N I K AOcenenie našich žiakov


Dňa 25.6. o 10:00h sa konalo v zasadačke mestského úradu vo Zvolene vyhodnotenie najlepších žiakov v rôznych súťažiach organizované CVČ Zvolen . Žiaci našej školy si odniesli diplomy za pytagoriádu, matematickú , fyzikálnu, biologickú, a geografickú olympiádu v príslušných kategóriách . Sú to žiaci: J.Koleda z 8.A, M. Uhrín z 8.A, J. Zliechovská z 6.C, M. Gondáš z 5.A. Ďalej si žiaci - T. Ferenčuková z 7.A, V. Gurková z 7.A, L. Šinka z 4.C, N. Vavrová a N Mesíková z 8.A prebrali diplomy za súťaž okresného kola medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS