K R O N I K AObchodovanie s ľuďmi - novodobé otroctvo


25.5.2015 prišli na besedu so žiakmi 9.A a 9.B tried inšp. J. Michalík z Mestskej polície PZ SR a Mgr. S. Tichá z CPPPaP. Beseda mala vysokú úroveň, žiaci dostali prostredníctvom autentických príbehov informácie o rizikách, ktoré dnešná doba pri ponuke práce a cestách do zahraničia prináša. Získali kontakty, na ktoré sa môžu občania SR v prípade potreby obrátiť, či overiť si informácie o perspektívnych ponukách do zahraničia. Boli upozornení, na čo si treba dávať pozor. Beseda zvýšila opäť ich právne vedomie, bola zaujímavá a určite prínosom. Uskutočnila sa v rámci prevencie na pozvanie koordinátorky Mgr. Ľ. Hradskej.


Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s PZ SR, ako aj CPPPaP.

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS