K R O N I K ANonstop čítanie 2015


Aj tento rok začíname na našej škole Marec – mesiac knihy nonstop čítaním (v prvý marcový týždeň) . Tento rok sme vybrali knihu Čierny blesk, v ktorej sú rôzne príbehy o koňoch a deťoch. Túto knihu trocha poznajú siedmaci, lebo z nej majú ukážku v učebnici. Čítali sme po ročníkoch. S čítaním začali žiaci 6. ročníka, pokračovali piataci a napokon siedmaci. Každá trieda prečítala jeden až dva príbehy. Niektorí žiaci svoje predstavy zachytili aj kresbami.
Aj keď nie všetci žiaci čítali vzorovo, snažil sa každý. Ďakujeme! V čítaní knihy budeme pokračovať v čase otváracích hodín vo štvrtok.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS