K R O N I K ANemecká študovňa


20. 3. 2015 Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
Tvorivé dielne: Literarische Texte im Primarbereich I
Referentin: doc. PhDr. Ivica Kolečáni-Lenčová, PhD.
Organisation: Mgr. Katarína Šmelková, Ivica Kolečáni Lenčová
Ort: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica


Takto znela ponuka ŠVK. A my sme ju prijali. Žiaci 7.A triedy radi pracujú v nemeckej študovni. Tentokrát pracovali s krátkymi literárnymi textami, ktoré boli doplnené pohybom a hudbou. Rôzne aktivity prispeli tak k povzbudeniu záujmu žiakov o nemecký jazyk. Mali sme aj to šťastie, že sme mohli pozorovať zatmenie slnka v átriu knižnice. Prežili sme krásne dopoludnie.

Highslide JSHighslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS