K R O N I K AOlympiáda nemeckého jazyka


Aj v tomto školskom roku žiaci, ktorí sa učia druhý cudzí jazyk nemecký jazyk, sa zapojili do jazykovej súťaže – olympiády nemeckého jazyka. Súťažilo 12 žiakov, 4 žiaci z 9.B triedy a 8 žiakov z 8.A triedy.
Počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a vypracovanie gramatického testu boli úlohy pomerne náročné, ale dôležité bolo zúčastniť sa a prekonať sám seba. Ide predovšetkým o novú skúsenosť a zábavu.
Najúspešnejšími žiakmi boli: Barborka Šnircová, Livka Hricišinová a Martinka Feherpatakyová z 8. A triedy.


Všetkým žiakom patrí poďakovanie za účasť.

foto