K R O N I K ANediskriminácia


Na zaujímavé besedy doplnené o tvorivé aktivity pre žiakov prišla JUDr. M. Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Banskej Bystrici. Téma – Nediskriminácia - žiakov zaujala, pripomenula im, že medzi nami žijú aj skupiny ľudí, ktoré mnohí prehliadajú, či odsudzujú. Besedy sa uskutočnili v rámci prevencie, zúčastnili sa ich žiaci 7.A, 7.B a 7.C tried, školská psychologička Mgr. Z. Mareková, koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská.Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS