K R O N I K ADiplom pre moju mamu


Oceniť svoju mamu, otca, súrodenca, dobrého priateľa za to, že dokázal prestať fajčiť, alebo vôbec nefajčí žiadne cigarety, bola práca pre žiakov na hodinách cudzích jazykov. Žiaci 5.B a 8.A vytvorili DIPLOMY.

Posúďte sami, vydarili sa?

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS