K R O N I K AĽudské práva a Európska únia


Čo vedia o ľudských právach a EU si mohli overiť žiaci ôsmych ročníkov v súťažnom kvíze 15.1.2015. Pripravila ho pre nich Mgr. B. Adamčoková. Zapisovateľkou bola Lujza Rusková. Najlepšie vedomosti prejavili rovnako súťažiaci z VIII. A a VIII.B tried. Žiaci VIII. C triedy skončili na treťom mieste.
VIII.A: Nina Rogožníková, Marianna Felixová, Soňa Vajdová, Nina Mesíková
VIII.B: Filip Kopálek, Richard Kamenský, Branislav Benko, Ivan Kopálek
VIII.C: Stanislav Hanes, Michal Mažgút, Lukáš Somsi, Peter Macko.


Víťazom VIII.A a VIII.B blahoželáme!

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS