K R O N I K AVýchova k ľudským právam


Holokaust je téma, o ktorej sa rozpráva ťažko. Pripomína nám, čoho všetkého je človek schopný nedodržiavaním a úplným ignorovaním práv iných.
V rámci výchovy k ľudským právam sme na našu školu pozvali pracovníka Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, Mgr. Ivana Kocáka. Ten nám odborne vysvetlil niektoré súvislosti, objasnil fakty.
Prezentácie spojenej s besedou sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka i siedmaci. Udalosť prebehla na hodinách dejepisu. Dúfame, že si žiaci z akcie vzali čo najviac, a pochopili čo znamená dodržiavať ľudské práva.


foto1

foto2