K R O N I K AČo si ľudia želajú


Ich wὔnsche viel Glὔck im neuen Jahr 2015 und fὔr alle Leute auf der Welt Frieden, dass allle Kinder genug Essen haben und im Familienkreis leben kὅnnen.
Detské vianočné želania sú obyčajne jednoduché – nový mobil, tablet, počítač, lego, tričko, hračky...
Sú však aj iné, hodnotnejšie želania, kedy si deti v rôznych kútoch sveta želajú napr. pitnú vodu, dostatok jedla, zamestnanie pre rodičov, zdravie, mať strechu nad hlavou, rodinu. Pre nás samozrejmé veci, ale pre mnohé deti túžba a sen.
O takýchto hodnotách sme hovorili v predvianočný čas na hodinách cudzích jazykov a vo svojich malých projektoch žiaci napísali rôzne želania v anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom jazyku.


Highslide JS      Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS