K R O N I K AKyberšikana


Žiaci štvrtého ročníka sa na hodinách informatiky rozprávali so školskou psychologičkou Mgr. Zuzanou Marekovou na tému „Kyberšikana“. Dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých informácií. Za odmenu si na konci pozreli krátku rozprávku a vylúštili tajničku.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS