K R O N I K AKriminalita mladistvých


19.5.2015 pozvala koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská medzi žiackov 8.B a 8.C tried na besedy nstrž. Z. Huliakovou z PZ SR. Žiaci získali ďalšie poznatky o slušnom správaní sa na verejnosti, v škole, doplnili si svoje vedomosti v oblasti právneho vedomia. Nstrž. Z. Huliaková ich upozornila na sankcie, ak budú zákony Slovenskej republiky porušovať. Nstrž. Huliaková si svojím príjemným, avšak vysoko odborným vystupovaním získala u žiakov nielen ich záujem, pozornosť, ale aj primeraný rešpekt, zodpovedala na ich zvedavé otázky.
Besedy boli pre žiakov prínosom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS