K R O N I K AV mestskej knižnici


Žiaci I. a II. špec. triedy dňa 20. 11. 2014 navštívili priestory mestskej knižnice, kde bola interakívna expozícia Život hraboša severského panónskeho. Naši žiaci sa zážitkovo veľa nového naučili i pobavili.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS