K R O N I K ABezpečne na internete


21.4.-28. 4.2015 žiaci 6.A, 6.B a 6.C tried privítali medzi sebou v rámci prevencie na besedách školskú psychologičku Mgr. Z. Marekovú. Získali nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri práci s počítačom zabezpečiť svoje súkromie a ochranu údajov pred zneužitím, resp. šikanovaním, či šírením po sociálnych sieťach. Formou autentického príbehu sa dozvedeli o rizikách, ktoré internet v dnešnej dobe prináša. Diskutovali o výhodách, ale i rizikách internetu. Beseda bola zaujímavá. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS